Ikuti Kami
  • Kader Partai

    Merupakan nyawa yang menggerakkan partai politik.

    Kader adalah orang atau kumpulan orang yang dibina oleh suatu lembaga kepengurusan dalam sebuah organisasi, baik sipil maupun militer, yang berfungsi sebagai 'pemihak' dan atau membantu tugas dan fungsi pokok organisasi tersebut. 

    Bila hal ini dalam dunia politik maka kader yang melakukan tugas partai.

     

Quote