Ikuti Kami
  • Pembeli

    Pembeli adalah orang yang memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang.

    Pembeli adalah orang yang memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang.

Quote